Xử lý nhóm người ghé quán nhậu mừng... kết thúc cách ly phòng COVID-19

Dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng. Ảnh: Hưng Thơ.
Dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng. Ảnh: Hưng Thơ.
Dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top