Xử lý người tung tin không đúng về giá đĩa lạc 10 USD trên Facebook

Thanh tra sở Thông tin truyền thông Hải Phòng làm việc với chủ tài khoản facebook tung tin thất thiệt (người ngồi bên trái)
Thanh tra sở Thông tin truyền thông Hải Phòng làm việc với chủ tài khoản facebook tung tin thất thiệt (người ngồi bên trái)
Thanh tra sở Thông tin truyền thông Hải Phòng làm việc với chủ tài khoản facebook tung tin thất thiệt (người ngồi bên trái)
Lên top