Xử lý nghiêm vụ Trưởng phòng tài nguyên xưng "mày tao" với dân

Bà Hệ cho rằng người quay clip nhằm mục đích hạ uy tín cá nhân bà.
Bà Hệ cho rằng người quay clip nhằm mục đích hạ uy tín cá nhân bà.
Bà Hệ cho rằng người quay clip nhằm mục đích hạ uy tín cá nhân bà.
Lên top