Xử lý nghiêm việc truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng

Hoạt động "thỉnh vong", "gọi vong" tại chùa Ba Vàng.
Hoạt động "thỉnh vong", "gọi vong" tại chùa Ba Vàng.
Hoạt động "thỉnh vong", "gọi vong" tại chùa Ba Vàng.
Lên top