Xử lý nghiêm trường để hàng trăm học sinh tập trung trong dịch COVID-19

Đồng Nai yêu cầu kiểm tra hồ sơ cấp phép trường để học sinh tập trung trong dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai yêu cầu kiểm tra hồ sơ cấp phép trường để học sinh tập trung trong dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đồng Nai yêu cầu kiểm tra hồ sơ cấp phép trường để học sinh tập trung trong dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top