Xử lý nghiêm tình trạng trẻ em, người khuyết tật bị lợi dụng ăn xin

Sử dụng trẻ em để xin ăn. Ảnh LDO
Sử dụng trẻ em để xin ăn. Ảnh LDO
Sử dụng trẻ em để xin ăn. Ảnh LDO
Lên top