Xử lý nghiêm những tàu cá không di chuyển tránh bão số 10

BCĐ Tung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 10. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Tung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 10. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Tung ương về PCTT họp ứng phó với bão số 10. Ảnh: Vũ Long
Lên top