Xử lý nghiêm người không khai báo y tế sau nghỉ lễ về Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra Công điện về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Xuân Hải
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra Công điện về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Xuân Hải
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra Công điện về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Xuân Hải
Lên top