Xử lý nghiêm nếu chủ đàn chó cắn người tử vong uy hiếp phóng viên

Lên top