Xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em mới răn đe được các đối tượng khác