Xử lý nghiêm hành khách và lái xe không thực hiện phòng dịch

Xử lý nghiêm  hành khách và lái xe không thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh ĐT.
Xử lý nghiêm hành khách và lái xe không thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh ĐT.
Xử lý nghiêm hành khách và lái xe không thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh ĐT.
Lên top