Xử lý nghiêm hành khách sử dụng giấy tờ giả khi đi tàu bay

Kiểm tra thủ tục hành khách trước khi lên tàu bay. Ảnh ĐT
Kiểm tra thủ tục hành khách trước khi lên tàu bay. Ảnh ĐT
Kiểm tra thủ tục hành khách trước khi lên tàu bay. Ảnh ĐT
Lên top