Xử lý nghiêm địa phương tiêm chậm, kêu thiếu vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top