Xử lý nghiêm chủ đầu tư chây ỳ bảo hành dự án giao thông

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm chủ đầu tư chây ỳ bảo hành dự án giao thông. Ảnh minh hoạ ĐT
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm chủ đầu tư chây ỳ bảo hành dự án giao thông. Ảnh minh hoạ ĐT
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm chủ đầu tư chây ỳ bảo hành dự án giao thông. Ảnh minh hoạ ĐT
Lên top