Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có liên quan vụ phá rừng Tuần Lễ

Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top