Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải

Xe quá tải lại tiếp tục tái diễn. Ảnh: GTVT
Xe quá tải lại tiếp tục tái diễn. Ảnh: GTVT
Xe quá tải lại tiếp tục tái diễn. Ảnh: GTVT
Lên top