Xử lý đoạn đường bị “xé toạc” lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo như thế nào?

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LPL
Hiện trường vụ việc. Ảnh: LPL
Hiện trường vụ việc. Ảnh: LPL
Lên top