Xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba vàng sẽ do GHPGVN Quảng Ninh quyết định

Thầy Thích Trúc Thái Minh.
Thầy Thích Trúc Thái Minh.
Thầy Thích Trúc Thái Minh.
Lên top