Xử lý cán bộ, để đo lòng dân

Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường cải cách hành chính. Ảnh: Cổng TTĐT Khánh Hòa.
Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường cải cách hành chính. Ảnh: Cổng TTĐT Khánh Hòa.