Xử lý các BOT đặt nhầm chỗ: Nếu mua lại, Nhà nước phải chi hơn 9.000 tỉ!

Văn bảo kêu cứu của chủ dự án BOT QL 13 ngày 20.8.2020.
Văn bảo kêu cứu của chủ dự án BOT QL 13 ngày 20.8.2020.
Văn bảo kêu cứu của chủ dự án BOT QL 13 ngày 20.8.2020.
Lên top