Xử lý bùn thải ở TP.Hồ Chí Minh: Đầu voi, đuôi chuột