Xử lý an toàn quả bom “khổng lồ” nặng gần 340kg nằm sát Quốc lộ 12A

Quả bom "khổng lồ" vừa được phát hiện tại Cha Lo. Ảnh: MAG
Quả bom "khổng lồ" vừa được phát hiện tại Cha Lo. Ảnh: MAG
Quả bom "khổng lồ" vừa được phát hiện tại Cha Lo. Ảnh: MAG
Lên top