Xu hướng tìm kiếm trên Google 2019: Người Việt đã bớt tìm kiếm sex

Xu hướng tìm kiếm của người Việt trên Internet có sự thay đổi lớn trong vài năm trở lại đây. Ảnh minh họa.
Xu hướng tìm kiếm của người Việt trên Internet có sự thay đổi lớn trong vài năm trở lại đây. Ảnh minh họa.
Xu hướng tìm kiếm của người Việt trên Internet có sự thay đổi lớn trong vài năm trở lại đây. Ảnh minh họa.
Lên top