Xót xa học sinh các lớp 3,4 phải học chung một lớp