Xót xa cảnh những núi đất đá tàn phá và cô lập nhiều vùng ở Sơn La

Xót xa cảnh đất đá vùi lấp nhà cửa, tài sản của người dân tại huyện Phù Yên (Sơn La).
Xót xa cảnh đất đá vùi lấp nhà cửa, tài sản của người dân tại huyện Phù Yên (Sơn La).
Xót xa cảnh đất đá vùi lấp nhà cửa, tài sản của người dân tại huyện Phù Yên (Sơn La).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top