Xót xa cảnh cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị ngã đổ trong Rừng đại tướng Võ Nguyên Giáp!