Xông vào trại tôm đánh người, Chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh cáo

Khu vực xảy ra vụ việc Chủ tịch xã Phong Hải đánh người dân.
Khu vực xảy ra vụ việc Chủ tịch xã Phong Hải đánh người dân.
Khu vực xảy ra vụ việc Chủ tịch xã Phong Hải đánh người dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM