"Xong nhiệm vụ, bố về"

Phút chia tay với đoàn công dân về nước hoàn thành cách ly đợt đầu tiên, các chiến sĩ chuẩn bị về thăm nhà thì nhận được lệnh tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ
Phút chia tay với đoàn công dân về nước hoàn thành cách ly đợt đầu tiên, các chiến sĩ chuẩn bị về thăm nhà thì nhận được lệnh tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ
Phút chia tay với đoàn công dân về nước hoàn thành cách ly đợt đầu tiên, các chiến sĩ chuẩn bị về thăm nhà thì nhận được lệnh tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ
Lên top