Xóm “xâm cư” lần đầu đi bầu cử

Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại một điểm bầu cử ở xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại một điểm bầu cử ở xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại một điểm bầu cử ở xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Lên top