Xóm Gà tan giấc...

Ngã tư xóm Gà (ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu) ngày nay. Tranh màu nước của  Phạm Công Tâm
Ngã tư xóm Gà (ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu) ngày nay. Tranh màu nước của Phạm Công Tâm
Ngã tư xóm Gà (ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu) ngày nay. Tranh màu nước của Phạm Công Tâm
Lên top