Xóm "chạy thận" gạt nỗi lo âu, hết mình cổ vũ U23 Việt Nam