Xoá bất cập lương hưu: Người chỉ 1,3 triệu, người 101 triệu đồng/tháng

Chênh lệch về lương hưu sẽ được rút ngắn. Ảnh: BH
Chênh lệch về lương hưu sẽ được rút ngắn. Ảnh: BH
Chênh lệch về lương hưu sẽ được rút ngắn. Ảnh: BH
Lên top