Xô đẩy nhau, một học sinh lớp 8 tử vong trước lớp học

Trường THCS Lý Tự Trọng.
Trường THCS Lý Tự Trọng.