Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xin mua áo mưa 1 triệu/bộ: Chi cục Thuỷ lợi Thái Bình nói gì?