"Xin" hơn 132 triệu đồng để xác minh, kiểm tra việc phá rừng

Vụ phá rừng, chôn lấp gỗ xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH An Phú Nông (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) quản lý. Ảnh: Linh Đan
Vụ phá rừng, chôn lấp gỗ xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH An Phú Nông (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) quản lý. Ảnh: Linh Đan
Vụ phá rừng, chôn lấp gỗ xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH An Phú Nông (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) quản lý. Ảnh: Linh Đan
Lên top