Xin cho vợ được là... “bệnh nhân tâm thần”

Ông Lê Quang Minh đút cơm cho vợ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Quang Minh đút cơm cho vợ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Quang Minh đút cơm cho vợ. Ảnh: Lục Tùng
Lên top