Xiềng xích, gắn chip cho "nàng Xuân" đề phòng đạo chích

Cây mai đẹp bị xiềng xích để chống trộm.
Cây mai đẹp bị xiềng xích để chống trộm.
Cây mai đẹp bị xiềng xích để chống trộm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top