Xiềng xích, gắn chip cho "nàng Xuân" đề phòng đạo chích

Cây mai đẹp bị xiềng xích để chống trộm.
Cây mai đẹp bị xiềng xích để chống trộm.