Xét xử các vụ xâm hại trẻ em: Phải áp dụng hình phạt tăng nặng