Xét nghiệm những trường hợp còn lại ở sân bay Nội Bài trong ngày 30 Tết

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài: Ảnh G. Huy
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài: Ảnh G. Huy
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài: Ảnh G. Huy
Lên top