Xét nghiệm hơn 10.000 dân xuyên đêm, Bắc Ninh phát hiện thêm 17 ca COVID-19

Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Lên top