Xét nghiệm COVID-19 gần 10.000 cán bộ, nhân viên: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường

Xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G.Huy
Xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G.Huy
Xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G.Huy
Lên top