Xét nghiệm COVID-19 cho 100% nhân viên các cảng hàng không

Đo thân nhiệt kiểm tra COVID-19 với hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến
Đo thân nhiệt kiểm tra COVID-19 với hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến
Đo thân nhiệt kiểm tra COVID-19 với hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top