Xét nghiệm 8.000 mẫu, bóc tách F0 ở ổ dịch tại phường Giáp Bát- Hà Nội

Lên top