Xếp hạng phổ điểm: Chạy theo thành tích hay cơ hội cải tiến chất lượng?

Việc xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT cần được nhìn nhận là số liệu cực kỳ quan trọng, hỗ trợ cho việc quản lý. Ảnh: Huyên Nguyễn
Việc xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT cần được nhìn nhận là số liệu cực kỳ quan trọng, hỗ trợ cho việc quản lý. Ảnh: Huyên Nguyễn
Việc xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT cần được nhìn nhận là số liệu cực kỳ quan trọng, hỗ trợ cho việc quản lý. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top