Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GDĐT TPHCM

Ông Lê Hồng Sơn. Ảnh: TL
Ông Lê Hồng Sơn. Ảnh: TL
Ông Lê Hồng Sơn. Ảnh: TL
Lên top