Để mất rừng khu bảo tồn Ea Sô:

Xem xét truy cứu trách nhiệm chủ rừng

Hiện trường một vụ phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Quốc Hùng
Hiện trường một vụ phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Quốc Hùng
Hiện trường một vụ phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Quốc Hùng
Lên top