Xem xét trách nhiệm Trưởng phòng đăng kí kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng

Nhóm người tụ tập tại sở KHĐT Hải Phòng chiều ngày 12.3
Nhóm người tụ tập tại sở KHĐT Hải Phòng chiều ngày 12.3
Nhóm người tụ tập tại sở KHĐT Hải Phòng chiều ngày 12.3
Lên top