Xem xét thời hạn vay vốn để người dân thoát nghèo bền vững

Một hoạt động cho vay tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: N.V
Một hoạt động cho vay tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: N.V
Một hoạt động cho vay tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: N.V
Lên top