Quảng Ngãi:

Xem xét kỷ luật một phó chủ tịch huyện tát, xúc phạm nhân viên