Xem xét kỷ luật lãnh đạo huyện Krông Pắk để thừa 500 giáo viên

Ban thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét hình thức kỷ luật lãnh đạo huyện Krông Pắk.
Ban thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét hình thức kỷ luật lãnh đạo huyện Krông Pắk.
Ban thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét hình thức kỷ luật lãnh đạo huyện Krông Pắk.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top